bộ phim
Lời nhắn gửi từ bộ trưởng phụ trách về đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập, bà Noda

Lời nhắn gửi từ bộ trưởng phụ trách về đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập, bà Noda(Công khai vào ngày 25 th […]

続きを読む
bộ phim
Lời nhắn gửi từ bộ trưởng phụ trách về đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập, ông Sakamoto

Lời nhắn gửi từ bộ trưởng phụ trách về đối sách chống lại sự cô độc ・ cô lập, ông Sakamoto(Công khai ngày 17 t […]

続きを読む