ข้อความ รัฐมนตรี โนดะ รับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว

ข้อความ รัฐมนตรี โนดะ รับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว
(ลงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ปี ค.ศ 2022)