เพื่อการใช้งานช่องทางการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อการใช้งานช่องทางการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเพจนี้จะนำเสนอประโยชน์ และเคล็ดลับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้บริการปรึกษา

1.ประโยชน์ในการใช้บริการปรึกษา

(1)สามารถเรียบเรียงเรื่องกลุ้มใจและเดือดร้อนที่ตัวเองมีอยู่ให้เรียบง่ายขึ้น

การที่พูดคุยเรื่องที่คิดในใจและความรู้สึกที่ค้างคาใจออกมาเป็นคำพูดกับใครสักคนจะช่วยเรียบเรียงเรื่องที่ตัวเองกำลังเดือดร้อนหรือกลุ้มใจอยู่ให้เป็นรูปธรรมและเรียบง่ายขึ้น

(2)จะสามารถได้รับข้อมูลรายละเอียดของระบบและบริการต่างๆได้

เจ้าหน้าที่บริการปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบและบริการสนับสนุนที่สามารถใช้ได้สำหรับช่วยแก้ไขเรื่องกลุ้มใจหรือเดือนร้อนของผู้ที่เข้ามาปรึกษาอย่างสม่ำเสมอดังนั้นแนะนำให้ลองเข้าใช้บริการปรึกษาเพื่อได้รับรายระเอียดของข้อมูลล่าสุด

(3)สามารถได้รับการช่วยคิดวิธีแก้ไขปัญหาด้วยกันได้

ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลเท่านั้นที่จะได้รับจากเจ้าหน้าที่บริการปรึกษาแต่ยังสามารถได้รับการช่วยคิดหาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการเพื่อแก้ไขเรื่องที่กลุ้มใจหรือเดือดร้อนด้วยกันได้แนะนำให้ลองมาพูดคุยเรื่องที่กลุ้มใจหรือเดือดร้อนดู อาจจะทำให้พบวิธีแก้ไขที่ในตอนคิดคนเดียวอาจไม่ได้นึกถึง

ท่านอาจรู้สึกไม่กล้าพูดเรื่องส่วนตัวในการปรึกษา แต่เจ้าหน้าที่บริการปรึกษามีหน้าที่เก็บรักษาความลับ จึงไม่ต้องห่วงที่จะถูกเปิดเผยเรื่องที่เล่าไปให้คนอื่นทราบ โดยไม่ได้รับอนุญาตของเจ้าตัว ท่านจึงพูดคุยเรื่องส่วนตัวได้อย่างสบายใจ

2.ประเด็นสำคัญเพื่อการใช้ประโยชน์ช่องทางการให้คำปรึกษา

อธิบายประเด็นสำคัญเพื่อการใช้ประโยชน์ช่องทางการให้คำปรึกษาต่อ

(1)ทำความรู้จักช่องทางการให้บริการ

สำหรับช่องทางการให้บริการปรึกษา มีทั้งช่องทางการให้บริการคำปรึกษาของภาคเอกชนที่ดำเนินงานโดยองค์กรไม่แสวงหากำไร ( NPO ) หรือ ช่องทางการให้บริการปรึกษาสาธารณะซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานองค์กรอิสระ เป็นต้น
ในเว็บไซต์นี้ จะแนะนำช่องทางการให้บริการปรึกษาที่เหมาะสมจากการตอบคำถามผ่านแชทบอท และขอแนะนำช่องทางการให้บรการปรึกษาสาธารณะที่จัดตั้งขึ้นไว้หลายแห่งด้วยกันในหน่วยพื้นที่ระดับหมู่บ้าน เมืองและจังหวัด เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงข้อมูลด้งต่อไปนี้

①ประสบปัญหาเดือดร้อนเรื่องงานหรือเงิน:สำนักงานสังคมสงเคราะห์、หน่วยงานอิสระให้ความช่วยเหลือปรึกษา ฮัลโหลเวิรค์
ที่สำนักงานสังคมสงเคราะห์สามารถยื่นคำร้องขอคามคุ้มครองการดำรงชีพได้ และสามารถขอรับคำปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิต เรื่องอื่นๆ ไม่มีที่พักอาศัย อยากทำงานแต่ทำงานไม่ได้ เป็นต้น ติดต่อได้ที่ช่องทางการให้บริการหน่วยงานอิสระให้ความช่วยเหลือปรึกษา
อีกทั้ง เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการหางานทำ สามารถขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการหางานทำได้ และยื่นคำขอรับเงินประกันว่างงาน การแนะนำการฝึกอบรมอาชีพ การแนะนำงาน การปรึกษาเรื่องหางานทำ ได้ที่ฮัลโหลเวิรค์ ( หน่วนงานให้ความคุ้มครองการทำงานสาธารณะ) เป็นต้น ก็มีฮัลโหลเวริ์คที่สามารถรับคำปรึกษาเฉพาะทางเช่น ฮัลโหลเวริค์่ช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่มีงานทำในช่วงไม่เกิน3ปี หลังจากเรียนจบหรือผู้ที่จบการศึกษาใหม่ หรือฮัลโหลเวริค์สำหรับความเป็นแม่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องกานทำงานไปด้วยพร้อมทั้งเลี้ยงดูบุตรไปด้วย

②ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเลี้ยงดูบุตร และการทารุณกรรมเด็ก:
เช่น ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั่วไปช่วงอายุการเลี้ยงดูบุตร สถานพยาบาล แผนกเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรประจำหมู่บ้าน เมือง จังหวัด สถานให้คำปรึกษาเด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษา เป็นต้น

สามารถขอรับคำปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหา หรือเรื่องกลุ้มใจต่างๆในการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็กๆ การทารุณกรรมเด็ก การเลี้ยงดูบุตร ก่อนคลอดและหลังคลอดบุตร ระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น สามารถขอรับความช่วยเหลือในการยื่นขอที่จำเป็นต่างๆเพื่อใช้บริการ การแนะนำบริการ หรือ ระบบให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร การคลอดบุต การตั้งครรภ์

③ปัญหาการพยาบาลหรือดูแล ผู้สูงอายุ:ศูนย์ช่วยเหลือรวมทั่วไปประจำภูมิภาค
สามารถขอรับคำปรึกษาได้สำหรับปัญหาหรือเรื่องกลุ้มใจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลดูแล หรือเรื่องผู้สูงอายุ
ทางเรารับให้คำปรึกษาทั้งจากครอบครัวหรือจากเจ้าตัวผู้อายุด้วยเช่นกัน ทางเราดำเนินการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการยื่นขอที่จำเป็นต่างๆเพื่อใช้บริการหรือการแนะนำบริการการประกันพยาบาลดูแล ชื่อเรียกอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานในท้องที่

④ปัญหาเกี่ยวกับความพิการและภาวะทุพพลภาพ: แผนกที่เกี่ยวข้องกับสถานสังคมสงเคราะห์คนพิการในเขตหมู่บ้าน เมือง จังหวัด
สามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน หรือเรื่องกลุ้มใจต่างๆในครอบครัวได้ และตัวผู้ประสบปัญหาที่ใช้ชีวิตพร้อมกับภาวะทุพพลภาพ ทางเราดำเนินการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการยื่นขอที่จำเป็นต่างๆเพื่อใช้บริการหรือการแนะนำบริการของสถานสังคมสงเคราะห์คนพิการ

⑤ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาด้านจิตใจ:ศูนย์สังคมสงเคราะห์รักษาภาวะด้านจิตใจ สถานพยายาบาลเป็นต้น
คุณสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนหรือเรื่องกลุ้มใจต่างๆได้เกี่ยวกับโรคภัยหรือปัญหาด้านจิตใจ การปรึกษาปัญหาจากครอบครัวก็รับให้คำปรึกษาเช่นกัน แล้วก็มีช่องทางการให้บริการปรึกษาเฉพาะทางเช่นการติดพนัน ติดยา หรือติดแอลกอฮอล์ เป็นต้น

ในหน่วยงานระดับหมู่บ้าน เมือง จังหวัด มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย อื่นนอกเหนือจากนี้ และ ก็มีช่องทางการให้บรืการซึ่งคุณสามารถขอรับคำปรึกษาผ่านทาง อีเมล์ โทรศัพท์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์SNSเป็นต้น ได้ไม่ว่าจากที่ไหนทั่วประเทศ นอกเหนือจากรู้ว่ามีช่องทางการให้บริการปรึกษาแบบไหนแล้วในหน่วยหน่วยงานระดับหมู่บ้าน เมือง จังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ ก็ขอให้จำว่ามีช่องทางการบริการซึ่งสามารถปรึกษาได้ไม่ว่าจากที่ไหนทั่วประเทศได้เช่นกัน

(2)เลือกช่องทางการให้บริการปรึกษาที่เหมาะกับปัญหาหรือความเดือดร้อนของตัวคุณ

ช่วงเวลาการให้บริการหรือวิธีติดต่อขอรับคำปรึกษาที่สามารถรับรองการให้บริการนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่องทางการให้บริการปรึกษา ดังนั้น หากพิจารณาด้วย2ประเด็นดังระบุด้านล่างต่อไปนี้ จะทำให้สามารถเลือกช่องทางการให้บริการปรึกษาที่เหมาะกับตัวคุณได้มากยิ่งขึ้น

  • ใช้วีธีแบบไหนดี ( การพูดคุยส่วนตัว การโทรศัพท์ติดต่อ การส่งอีเมล์ SNS เป็นต้น)
  • เมื่อไหร่ดี(วันธรรมดา หรือ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลากลางวัน เวลาช่วงเย็น และกลางดึก เป็นต้น)

หากเป็นไปได้ลองเลือกช่องทางการให้บริการปรึกษาที่เหมาะกับตัวเองหลายๆแห่งดู ก็มีที่ตรงกับตัวเอง ดังนั้น ตอนที่ลองปรึกษาดูแล้ว และรู้สึกว่าที่นี่ไม่ตรง แต่ทำให้มีความรู้สึกสบายใจหากมีสถานที่ซึ่งสามารถปรึกษาได้ไว้

อีกทั้ง หากเตรียมสมุดบันทึกข้อมูลเป็นต้นที่ไว้เขียนระบุข้อมูลซึ่งเตรียมไว้หรือคำอธิบายที่ได้รับจากช่องทางการให้บริการปรึกษาไว้ สามารถกลบมาทบทวนเนื้อห้ารายละเอียดได้ในภายหลัง

ท้ายที่สุดนี้ ขอบอกให้ทราบเกี่ยวกับประเด็นเพื่อใช้ประโยชน์ช่องทางการให้บริการปรึกษาและข้อดีจากการใช้ประโยชน์ช่องทงการให้บริการปรึกษา ในห้วข้อ" เพื่อให้ใช้ช่องทางการให้บริการปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

การขอคำปรึกษา บางครั้งก็คือการยืมใช้สติปัญหาของใครสักคนที่ไม่ใช่จากตัวเอง
ไม่ลองมาใช้ประโยชน์ช่องทางการให้บริการปรึกษาเมื่อเดือดร้อนหรือกลุ้มใจเรื่องการใช้ชีวิตดูไหม เหมือนกับการไปโรงพยาบาลเวลาร่างกายมีอาการไม่ดี