ข้อความ ซากะโมะโตะ รัฐมนตรี รับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว

ข้อความ ซากะโมะโตะ รัฐมนตรี รับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว
(ประกาศ วันที่17 เดือนสิงหาคม ปีเรวะที่3)