Kung nais simulang muli sa umpisa ang “chatbot”, i-“refresh” ang “webpage”.