Pangkalahatang mga tuntunin at kundisyon

 1. Paggamit ng mga content ng website ng Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariat

  Maaaring gamitin ng sinuman ang impormasyong inilathala (mula dito ay tinutukoy bilang "Content") sa Tanggapan para sa Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, website ng Cabinet Secretariat (mula rito ay tinutukoy bilang "website na ito"), kabilang ang reproduction, public transmission, translation, transformation at iba pang adaptasyon, alinsunod sa mga sumusunod 1) hanggang 7). Pinahihintulutan din ang komersyal na paggamit. Ang numerical data, simpleng talahanayan, graph, atbp. ay hindi napapailalim sa copyright, kaya ang mga Patakarang ito ng paggamit ay hindi nalalapat at maaari magamit nang malaya.
  Sa pamamagitan ng paggamit sa content, ikaw ay itinuring na sumang-ayon sa Mga Patakaran ng Paggamit na ito.

 2. 1). Kaugnayan sa Link

  Sa prinsipyo, ang website na ito ay link free. (Ang parehong naaangkop sa mga link sa indibidwal na impormasyon (mga proyekto) pati na rin sa tuktok na pahina.) Gayunpaman, mayroon nakasaad na bawal kapag maaring gamitin ang link.
  b. Hindi na kailangan ng pahintulot o abiso sa paggamit ng link.
  c. Ang impormasyon sa itaas ay nauugnay sa "Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariate web site"(https://notalone-cao.go.jp/)at hindi nalalapat sa ibang mga website na naka-link sa website na ito.
  d. Kapag magse-set up ng link, mangyaring malinaw na ipahiwatig na ang link ay patungo sa "Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariat" na website. Huwag i-set up ang link sa paraang naka-embed ang website na ito sa isa pang web page, at siguraduhing i-set up ang link sa paraang magbubukas ito sa isang bagong window.
  e.Mag-ingat na upang hindi makalinlang na ang Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariat ay co-sponsor, nakikilahok, sumusuporta, nag-iisponsor, o nangangasiwa sa kaganapan.

  < Babala para sa link banner>
  ・Kung nais mong gamitin ang Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariat logo para mag-link sa website na ito, gamitin ang banner na imahe sa ibaba. Huwag baguhin ang hugis o kulay ng banner.
  ・Ang imahe ng banner sa ibaba ay hindi maaaring gamitin para sa anumang layunin maliban sa pag-link sa website na ito.
  ・Ang banner ay dapat na naka-link sa link sa ibaba.

  Mga uri Imahe ng Banner Link
  Banner para sa pangkalahatang publiko Banner para sa pangkalahatang publiko https://notalone-cao.go.jp/
  Banner para sa wala pang 18 taong gulang Banner para sa wala pang 18 taong gulang https://notalone-cao.go.jp/under18/
  Mga uri Imahe ng Banner
  Banner para sa pangkalahatang publiko Banner para sa pangkalahatang publiko
  Link https://notalone-cao.go.jp/
  Mga uri Imahe ng Banner
  Banner para sa wala pang 18 taong gulang Banner para sa wala pang 18 taong gulang
  Link https://notalone-cao.go.jp/under18/

  Huwag gamitin ang banner sa anumang paraan na salungat sa layunin ng website na ito, para sa komersyal na layunin o bilang isang garantiya o patunay ng kalidad ng mga produkto o serbisyo ng user, o sa anumang paraan na salungat sa pampublikong kaayusan o mga batas at regulasyon. Kung ang isang link ay itinatag na lumalabag sa itaas o isang link na banner ay ginamit bilang paglabag sa itaas, ang maaari naming ipatigil ang paggamit ng banner.

 3. 2). Paglalarawan ng pinagmulan

  a. Kapag gumagamit ng content, ilahad ang pinagmulan. Ang paraan ng paglalahad ng pinagmulan ay ang mga sumusunod.
  (Halimbawa ng Paglalarawan ng pinagmulan )
  Pinagmulan: Tanggapan para sa Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariat (URL of the page)
  Pinagmulan: "XX Trend Survey" (Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariat) (URL ng page) (ginamit noong XXXX, XXXX), atbp.
  b. Kapag ang content ay na-edit o naproseso para sa paggamit, ilahad na ang impormasyon ay na-edit o naproseso bukod pa sa itaas. Ang na-edit/naprosesong impormasyon ay hindi dapat mai-publish o gamitin sa paraang lumilitaw na parang ito ay nilikha ng pamahalaan (o ministeryo, atbp.).
  (Halimbawa ng paggamit ng na-edit/naprosesong content)
  "XX Trend Survey" (Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariat) (URL ng page na pinag-uusapan) ay na-edit nang ginawa.
  Batay sa "XX Trend Survey" (Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariat) (URL ng nauugnay na page).

 4. 3). Huwag labagin ang mga karapatan ng mga ikatlong partido.

  a. Ang ilan sa content ay maaaring naglalaman ng copyright o iba pang karapatan na hawak ng ikatlong partido. ( Dayuhan mula sa ibang bansa; pareho din ang nasa ibaba). Para sa content kung saan ang isang third party ay may copyright o kung saan ang isang third party ay may karapatan maliban sa copyright (halimbawa, portrait rights sa mga litrato, publicity rights, atbp.), responsibilidad ng user na kumuha ng pahintulot para sa paggamit mula sa third partido, maliban sa content kung saan partikular na ipinahiwatig na ang mga karapatan ay naproseso na.
  b. Ang ilang content kung saan ang isang ikatlong partido ay may hawak ng mga karapatan nang direkta o hindi direktang nagpapahiwatig o nagpapahiwatig na ang isang ikatlong partido ay may hawak ng mga karapatan sa pamamagitan ng pagpahiwatig ng pinagmulan o iba pang paraan. Gayunpaman, mayroon ding mga hindi malinaw na tumutukoy o nagpapahiwatig ng bahagi ng content kung saan ang ikatlong partido ay may mga karapatan. Responsibilidad ng user na kumpirmahin ang content kapag ginagamit ito.
  c. Para sa content na nakuha sa pamamagitan ng linkage ng API (Application Programming Interface) sa mga external na database, atbp., mangyaring sundin ang mga tuntunin ng paggamit ng provider ng content.
  d. Kahit na ang isang third party ay nagmamay-ari ng copyright sa content, may pagkakataon na maaari itong gamitin nang walang pahintulot ng may-ari ng copyright, atbp., tulad ng sa pamamagitan ng pag-quote sa content na pinahihintulutan sa ilalim ng Copyright Batas.

 5. 4)Patakaran na hindi magagamit sa content

  Ang sumusunod na paggamit sa content ay hindi napapailalim sa patakaran.
  a. Mga simbolo, logo, at disenyo ng character na kumakatawan sa mga organisasyon o partikular na negosyo
  b. Mga Patakaran sa paggamit na may paliwanag ng partikular at makatwirang batayan para sa naturang aplikasyon.

 6. 5) Namamahala sa Batas at Sumasang-ayon na Jurisdiction

  a. Ang Mga Patakaran sa Paggamit na ito ay dapat bigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Japan.
  b. Sa paggamit ng content sa ilalim ng patakaran ng paggamit at mga hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa patakaran sa paggamit, ang korte ng distrito na may hurisdiksyon sa lokasyon ng organisasyon na naglalathala ng content o ang patakaran sa paggamit ay ang hukuman ng eksklusibong hurisdiksyon sa unang pagkakataon.

 7. 6) Disclaimer ng Pananagutan

  a. Ang Japan ay walang pananagutan para sa anumang mga aksyon na ginawa ng gumamit ang content (kabilang ang paggamit ng impormasyon na na-edit, naproseso, atbp., mula sa content).
  b. Maaari naming baguhin o ilipat ang content nang walang paunang abiso.

 8. 7) Iba pa

  a. Ang patakaran sa paggamit na ito ay pinamamahalaan at binibigyang-kahulugan alinsunod sa Copyright Act at iba pang naaangkop na batas.
  b. Ang patakaran sa paggamit na ito ay itinatag noong Agosto 17, 2021. Ang patakaran sa paggamit na ito ay sumusunod sa pamantayan ng tuntunin ng paggamit ng pamahalaan (Bersyon 2.0). Ang Mga tuntunin ng paggamit na ito ay maaaring magbago sa hinaharap. Kung nagamit na ang content alinsunod sa mas naunang bersyon ng pamantayan sa tuntunin ng paggamit ng pamahalaan, ang mga tuntunin at kundisyong iyon ay patuloy na malalapat.
  c. Ang patakaran sa paggamit na ito ay napapailalim sa mga tuntunin ng lisensya sa copyright na itinakda sa Creative Commons License Attribution 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja). Ang content kung saan nalalapat ang patakaran sa paggamit na ito ay maaari ding gamitin sa pamamagitan ng pagsunod sa CC BY.

 1. Disclaimer ng Pananagutan

  a. Ang bawat pagsusumikap ay ginawa upang matiyak ang katumpakan ng impormasyong nakapaloob sa website na ito, subalit ang panukala sa kalungkutuan at Pag-iisa, Cabinet Secretariat ay walang pananagutan para sa anumang aksyon ng gumagamit batay sa impormasyong nakapaloob sa website na ito.
  b. Ang Cabinet Secretariat ay hindi mananagot para sa anumang pinsalang natamo ng mga user bilang resulta ng pagsususpinde ng mga serbisyo sa website na ito dahil sa force majeure, tulad ng pagpapanatili ng website na ito, sunog, pagkawala ng kuryente, o iba pang natural na sakuna, virus, o sabotahe ng ikatlong partido.

 2. Iba pa

  Unawain na ang mga content ng website na ito ay maaaring baguhin o tanggalin nang walang paunang abiso.