क्याबिनेट सचिवालय एक्लोपन / आइसोलेशन काउन्टरमेजर अफिस वेबसाइट गोपनीयता नीति

 1. आधारभूत विचार

  एक्लोपन र एक्लोपन विरुद्ध काउन्टरमेजरको लागि क्याबिनेट सचिवालयको कार्यालय ( तलको "सम्बन्धित कक्ष्य " ) ले सेवाहरू प्रदान गर्दछ (यस वेबसाइटद्वारा प्रदान गरिएको जानकारी, विभिन्न प्रकारहरू) एक्लोपन र एक्लोपन विरुद्ध काउन्टरमेजरहरूको लागि क्याबिनेट सचिवालयको कार्यालयको वेबसाइटमा "यो वेबसाइट" को रूपमा। (विचारहरूको स्वागत, आदि) को सहज सञ्चालनको लागि आवश्यक अनुसार हामी यो वेबसाइट प्रयोग गर्ने सबैको जानकारी सङ्कलन गर्दछौ। हामीले प्रयोगको उद्देश्यको दायरा भित्र एकत्रित जानकारीलाई उचित रूपमा ह्यान्डल गर्नेछौं।

 2. सङ्कलन गर्नुपर्ने जानकारीको दायरा

  आ यस वेबसाइटमा, संचालन मिति र समय, IP ठेगाना ब्राउजिङ जानकारी स्वचालित रूपमा सङ्कलन हुन्छ।कुकी (सर्भरबाट प्रयोगकर्ताको ब्राउजरमा पठाइएको जानकारी र प्रयोगकर्ताको कम्प्युटरमा सर्भर साइडमा प्रयोगकर्ता पहिचान गर्न संकलन गरिन्छ। ) को प्रयोग मात्र संचालकको संख्या ब्राउजर प्रदर्शन प्रकार्यको सुविधामा सुधार लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ।
  ई च्याटबोटको सामग्री सहित यस वेबसाइटको बारेमा राय र अनुरोधहरू पेश गर्दा,प्रेषकको उमेर र लिङ्ग (तल "प्रयोगकर्ता विशेषताहरू" ) दर्ता गर्नुहोस्।

 3. प्रयोगको उद्देश्य

  आ 2 -आ मा संकलन गरिएको जानकारीहरु यस वेबसाइट द्वारा प्रदान गरिएका सेवाहरूको सहज तरिकाले सञ्चालनको लागि सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्नेछौं।
  ई 2 -ई मा संकलित राय र अनुरोधहरू लाई भविष्यको नीति योजनाको सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्नेछौं। प्रयोगकर्ता विशेषताहरू राय र अनुरोधहरूको लागि सन्दर्भ जानकारीको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। यो जानकारी "विचार / अनुरोध" को सामग्री अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई प्रदान गरिनेछ।

 4. प्रयोग र प्रावधानका प्रतिबन्धहरु

  हाम्रो कार्यालयमा कानून र नियमहरूमा आधारित खुलासाको लागि अनुरोध नभएसम्म, अनाधिकृत पहुँच वा धम्की वा अन्य कुनै विशेष कारणको लागि गैरकानूनी कार्य नभएसम्म हामीले सङ्कलन गरिएको जानकारी 3 को उद्देश्य बाहेक अरू कुनै उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्ने छैनौं वा तेस्रो पक्षलाई प्रदान गर्ने छैनौं। यद्यपि, सांख्यिकीय रूपमा प्रशोधित जानकारी जस्तै पहुँच जानकारी र यस वेबसाइटको प्रयोगकर्ता विशेषताहरू खुलासा गर्न सकिन्छ।

 5. सुनिश्चित सुरक्षाका उपायहरु

  हाम्रो कार्यालयले संकलित जानकारीको चुहावट, हानि वा नोक्सान रोक्न र सङ्कलन गरिएको जानकारीको अन्य उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने कदम चाल्नेछौ ।

 6. आवेदनको दायरा

  यस नीति यस वेबसाइटमा मात्र लागू हुनेछ।सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा सूचनाको व्यवस्थापन गर्नु प्रत्येक संस्थाको दायित्व हो।त्येसैले प्रत्येक व्यवसाय अपरेटरको वेबसाइटहरूमा यस वेबसाइटमा प्रयोग गरिएका अन्य सामाजिक मिडिया सेवाहरूको गोपनीयता नीतिहरू जाँच गर्नुहोस्।

 7. अन्य
  हाम्रो कार्यालयमा यस नीतिलाई परिमार्जन गर्न सक्नेछौ , यस वेबसाइटमा कुनै पनि संशोधनको भएमा सूचना दिनेछौं।

【सम्पर्क ठेगाना】
एक्लोपन र एक्लोपना विरुद्ध काउन्टरमेजरहरूको लागि क्याबिनेट सचिवालय कार्यालय
〒100-8968 टोक्यो तो चियोदा कु नगताच्यो 1-6-1