Mensahe mula kay Mr. Noda, Minister ng Tanggapan para sa Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa

Mensahe mula kay Mr. Noda, Minister ng Tanggapan para sa Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa
(Na-publish noong Marso 25, 2022)