Mensahe mula kay G. Sakamoto, Ministro ng Tanggapan para sa Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa

Mensahe mula kay G. Sakamoto, Ministro ng Tanggapan para sa Panukala sa Kalungkutuan at Pag-iisa
(Nilabas sa publiko noong Agosto 17, 2021)