มีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับท่าน

คุณเก็บปัญหาความรู้สึกไม่สบายใจไว้คนเดียวโดยไม่สามารถพี่งพาใครได้หรือไม่
โดยการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้
จากในจำนวนช่องทางการให้บริการหรือระบบการให้ความช่วยเหลือประมาณ 150 รายการ
สามารถค้นหาบริการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะกับสถานการณ์ของท่านได้ผ่านทางแชทบอท
กรุณาเลือกบริการการให้ความช่วยหลือสำหรับตัวท่าน

制度・窓口を探す

คำถามจากทุกคนที่พบบ่อย

01.เหตุใด จึงต้องมีมาตรการจัดการการแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว

ในขณะที่การเชื่อมต่อเข้ากับสังคมโดยรวมกำลังเบาบางขึ้น ปัญหาของความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยวก็กลายเป็นปัญหาเรื้อรังมากขึ้นอีกระดับ เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กินระยะเวลานาน

นี่ถือเป็นปัญหาสังคมในยุคปัจจุบันอีกด้วย จึงจัดตั้งระบบการประชุมกับคณะรัฐมนตรีขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก เพื่อทำงานจัดการปัญหาความรู้สึกโดดเดี่ยวและความรู้สึกแยกตัวขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ 2021 ภายใต้แนวคิดที่ว่ามีความจำเป็นที่ต้องหันหน้าเผชิญความเป็นจริงตรงหน้า

02.หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการป้องกันความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว ทำหน้าที่อะไร

จั้ตตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับ3หัวข้อ เพื่อการช่วยเหลือสอดประสานกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว การทำความเข้าใจสภาพที่แท้จริงของความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ และดำเนินงานร่วมกันเป็นระบบเดียวกันทั้งหน่วยงานรัฐ ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาาร องค์กรเอกชน กลุ่มช่วยเหลือเช่นNPO เป็นต้น

นอกจากนั้น การดำเนินงานเป็นระบบเดียวกับรัฐบาบเช่น การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อให้หน่วนงานให้ความช่วยเหลือดำเนินกิจกรรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นการสรุปผลมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่NPOที่ดำเนินงานในมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นต้น

03.ลักษณะสภาพที่แท้จริงของความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว ในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร

เพื่อทำความเข้าใจโดยย่อภาพรวมของความรู้สึกแยกตัวละความรู้สึกโดดเดี่ยวในประเทศของเรา มีการดำเนินการสำรวจทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงเดือน ธันวาคม ปี ค.ศ 2021 จนถึง เดือน มกราคม ปี ค.ศ 2022 และประกาศผลการสำรวจเมื่อวันที่8 เดือน เมษายน ปี 2022 จากผลสำรวจ พบว่า มีผู้ตอบว่า มีความรู้สึกโดดเดี่ยว" มีบ่อยๆ มีอยู่เสมอ" อยู่ที่ 4.5% และ " บางครั้งบางคราว " อยู่ที่14.5% และ " นานๆที" อยู่ที่17.4% และ"แทบจะไม่มีเลย" อยู่ที่38.9% และผู้ที่ตอบว่า " ไม่มีเลย" อยู่ที่ 23.7%
นอกจากนั้น ทำให้ทราบเป็นที่แน่ชัดถึงแนวโน้มโดยรวมเช่นสภาพความรู้สึกแยกตัวทางสังคม เรื่องที่มีประสบการณ์ก่อนจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยว ณ ปัจจุบัน นอกเหนือจากเรื่องเพศ อายุของผู้ที่มีความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้ว สำหรับรายละเอียดผลการสำรวจ สามารถตรวจสอบได้จากที่นี่

04.มีความรู้สึกลังเลในการใช้ช่องทางการให้บริการคำปรึกษาหรือระบบให้ความช่วยเหลือต่างๆ

เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับทุกคนในการใช้ระบบของรัฐ สำหรับช่องทางการให้บริการปรึกษา มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลเนื้อหาที่พูดคุยกันเป็นความลับ ไม่มีแจ้งให้บุคคลอื่นทราบ โดยปราศจากควายินยอมจากเจ้าตัว
อาจจะทำให้คุณมีความรู้สึกสบายใจขึ้น เมื่อพบระบบบที่คุณสามารถใช้บริการได้ โดยการปรึกษากับใครสักคน

กรุณาลองค้นหาช่องการให้บริการปรึกษา หรือ ความช่วยเหลือที่เหมาะกับคุณจากแชทบอทเหล่านี้

05.หากไม่พบระบบให้ความช่วยเหลือที่ต้องการใช้ผ่านแชทบอท ควรทำอย่างไรดี

ช่องทางการให้คำปรึกษาของแต่ละหน่วยงาน มีข้อมูลต่างๆเช่นการให้ความช่วยเหลือประชาชน การให้บริการหรือระบบที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะของตัวหน่วยงาน เป็นต้น สำหรับในแต่ละหน่วยงาน มีช่องทางให้บริการปรึกษาทั่วไปตามแต่ละปัญหาความเดือดร้อน ดังนั้น กรุณาลองเข้าไปขอคำปรึกษาโดยใช้ข้อมูลที่นี่เป็นข้อมูลอ้างอิง

FAQ

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ลิสต์รายการ ดูได้จากที่นี่

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการจัดการความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว
〒100-8968 โตเกียวโตะ ชิโยดะคุ นางะตะโจว1-6-1 

  • YouTube
  • Twitter
  • Facebook