สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง18ปี

เรื่องกลุ้มใจที่พูดคุยกับคนอื่นไม่ได้
มีความรู้สึกเป็นทุกข์เก็บไว้ลำพังคนเดียว
ช่องทางการให้บริการปรึกษาเพื่อหลุดจากสภาวะหงุดหงิด
แนะนำผ่านแชทบอท
เคล็ดลับสำหรับทุกคน
กรุณาลองใช้ดูจากปุ่มด้านล่างนี้

ค้นหาเคล็ดลับ

หน่วยงานรับผิดชอบความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยวจะให้คำตอบ

คำถามจากทุกคน

Q

ปัญหากลุ้มใจแต่ละเรื่อง เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ด้วยตัวคนเดียวใช่ไหม

A

ม่ใช่ แต่ละปัญหาไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวที่แก้ไขได้ลำพังคนเดียว หากเก็บปัญหานั้นไว้คนเดียว บางทีอาจจะทำให้มีความรู้สึกทุกข์มากยิ่งขึ้น

ก่อนอื่น ได้ลองพูดคุยกับคนรอบข้างหรือช่องทางการให้บริการปรึกษาแล้ว เป็นอย่างไรบาง การพึ่งพาใครสักคน ไม่ใช่เรื่องน่าอายแน่นอน

Q

ตอนที่ไม่มีใครสักคนรอบตัวให้พี่งพาได้ ทำอย่างไรดี

A

คิดว่าก็อาจจะมีเรื่องที่พูดคุยได้ลำบากกับคนรอบข้างเช่นเพื่อน ครูที่โรงเรียน ครอบครัวเป็นต้น กรณีแบบนี้ ลองพูดคุยผ่านช่องทางการให้บริการดูไหม มีช่องทางการให้บริการปรึกษาต่างๆ ผ่านทาวแชท หรือ โทรศัพท์ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ให้ปรึกษาจำนวนมากกำลังรอให้คุณมาพูดคุยบอกเล่าให้ฟัง ก่อนอื่น กรุณาลองค้นหาช่องทางการให้บริการปรึกาาที่เหมาะกับคุณดูผ่านทางแชทบอทที่นี่

Q

คุณมีคนที่สามารถปรึกษาได้ไหม นอกเหนือจากครูที่โรงเรียน

A

มีผู้เชี่ยวชาญเช่น นักสังคมสงเคราะห์โรงเรียน หรือ ครูจิตวิทยาที่รับปรึกษาปัญหาเรื่องกลุ้มใจของทุกคน

รับฟังปัญหาเรื่องที่บอกเพื่อน ครอบครัว หรือคุณครูไม่ได้ พร้อมทั้งรักษาปํญหาเรื่องกลุ้มใจเป็นความลับไว้ให้ หากมีเรื่องที่อยากคุยเล่า กรุณาลองแวะติดต่อเข้ามา

Q

กรณีที่ติดต่อโทรศัพท์ไปที่ช่องทางการให้บริการปรึกษาไม่ติด ควรทำอย่างไรดี

A

มีคำชอปรึกษาเข้ามามากมายทุกวันที่ช่องทางการให้บริการปรึกษา ด้วยเหตุนี้ ก็มีบางครัง้ที่โทรไม่ติดเลยทันที เวลาที่เป็นเช่นนี้ กรุณาลองลองใช้บริการช่องทางการให้บริการอื่นที่มีอยู่หลากหลาย อย่าเพิ่งท้อล้มเลิก

ต้องมีสถานที่รับฟังเรื่องราวของทุกคนอยู่แน่ ช่องทางการให้บริการปรึกษา ค้นหาได้จากแชทบอทที่นี่

กำลังกลุ้มใจอยู่ลำพังคนเดียวใช้ไหม

แนะนำช่องทางการให้บริการปรึกษาเพื่อหลุดออกจากความหงุดหงิดผ่านทางชทบอท
กรุณาลองใช้จากปุ่มด้านล่างนี้

ค้นหาเคล็ดลับ