มีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับท่าน

คุณเก็บปัญหาความรู้สึกไม่สบายใจไว้คนเดียวโดยไม่สามารถพี่งพาใครได้หรือไม่
โดยการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้
จากในจำนวนช่องทางการให้บริการหรือระบบการให้ความช่วยเหลือประมาณ
150 รายการสามารถค้นหาบริการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะกับสถานการณ์ของท่าน
ได้ผ่านทางแชทบอท กรุณาเลือกบริการการให้ความช่วยหลือสำหรับตัวท่าน

ค้นหาช่องทางการให้
บริการและระบบความช่วยเหลือ

สำหรับผู้ทีกลุ้มใจ มีความรู้สึกแยกตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยว
หากคุณกำลังมีปัญหากลุ้มใจอยู่ ลองเข้ามาปรึกษาดูไหม
<รายการสถานที่ให้คำปรึกษา>

①หากคิดว่ารู้สึกทุกข์ทรมา อยากหายตัวไป อยากตาย

มาปกป้องดูแล หัวใจ(โฮมเพจ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ )

จะแนะนำช่องทางขอคำปรึกษาทางโทรศํพท์ อย่างสายสามัญประจำชาติที่ใช้เบอร์เดียว(สายสามัญสำหรับการปรึกษาด้านสุขภาพจิตใจ)ที่สามารถติดต่อช่องทางการขอคำปรึกษาของรัฐได้ ซึ่งจังหวัดหรือเมืองของสถานที่โทรไปจัดการ และสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะโทรปรึกษา ก็จะแนะนำช่องทางการขอคำปรึกษาแบบไลน์หรือแชทออนไลน์(การขอคำปรึกษาในSNS) หรือช่องทางการขอคำปรึกษาหน่วยงานพิเศษ(การขอคำปรึกษาอื่น ๆ )ที่สามารถรองรับเรื่องกลุ้มใจหรือเรื่องเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

② เมื่อคิดอยากจะปรึกษาปัญหาเช่นเด็กโดนรังแกเป็นต้น

ช่องทางปรึกษาSOS สำหรับเด็ก(โฮมเพจ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.)
【TEL:0120-0-78310

มีการจัดตั้งระบบคู่สายเลขหมายเดียวกันทั่วประเทศ (โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)เพื่อให้เด็กๆสามารถปรึกษา เรื่องกลุ้มใจ เช่นการโดนรังแก ได้ตลอด24ชั่วโมง รวมถึงวันหยุด เวลากลางคืน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศ โดยเบื้องต้น จะเชื่อมต่อกับหน่วยงานให้คำปรึกษาของคณะกรรมการศึกษาในเขตพื้นที่ที่ติดต่อโทรศัพท์เข้ามา

③เวลาต้องการปรึกษาเรื่องความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำรุนแรงทางเพศ และอาชญากรรมทางเพศ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จสำหรับผู้เสียหายจากการกระทำรุนแรงทางเพศ และอาชญากรรมทางเพศ(โฮมเพจสำนักงานคณะรัฐมนตรี)
【TEL(หมายเลขติดต่อใช้งานทั่วประเทศ):#8891(ฮะยะคุ วันสต๊อป)(PDF/143KB)】(โฮมเพจ สำนักงานคณะรัฐมนตรี )

ต่อสายเข้ากับศูนย์ให้ความช่วยเหลือOne stopที่อยู่ใกล้ที่สุด สามารถปรึกษาเกี่ยวกับความเสียหายจากการกระทำรุนแรงทางเพศ และอาชญากรรมทางเพศได้

Cure time(โฮมเพจ สำนักงานคณะรัฐมนตรี)

เกี่ยวกับความเสียหายจากความรุนแรงทางเพศ สามารถปรึก๋่ษาได้ผ่านทางSNS(แชท)(รองรับภาษาต่างประเทศ10 ภาษา)
สิ่งที่คิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องปกติเหรอ เรื่องที่ไม่ชอบ เรื่องที่กำลังเดือกร้อนอยู่  เรื่องที่หงุดหงิดกวนใจอยู่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม กรุณาขอรับคำปรึกษาได้ 
ทุกคนสามารถขอคำปรึกษาโดยไม่ระบุชื่อได้ทุกเพศทุกวัย(ตั้งแต่ 17.00น - 21.00น ทุกวัน)

④เมื่อคิดว่าอาจเป็นเรื่องทารุณกรรมเด็ก

หมายเลขติดต่อเรื่องการทารุณกรรม หน่วยงานปรึกษาเด็กนักเรียนและสถานที่ให้คำปรึกษาเด็กนักเรียน(โฮมเพจ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)
บัญชีรายการสถานที่ติดต่อปรึษาเด็กนักเรียนทั่วประเทศ(โฮมเพจกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)
【TEL:กรุณาติดต่อได้ที่「189」หมายเลขติดต่อเรื่องการทารุณกรรม หน่วยงานปรึกษาเด็กนักเรียนหรือสถานที่ให้คำปรึกษาเด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้】

รับให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สำหรับเรื่องการทารุณกรม และปัญหาการเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

⑤หากคิดว่าอาจเป็น การใช้ความรุนแรงจากคู่สมรสเป็นต้น(DV)

DVสายด่วนปรึกษา
【TEL(หมายเลขติดต่อใช้งานทั่วไปได้ทั่วประเทศ):#8008(เคะเระเระบะ)】(โฮมเพจสำนักงานคณะรัฐมนตรี )

โทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาจะต่อสายไปยังช่องทางให้คำปรึกษาที่อยู่ใกล้โดยอัตโนมัติและสามารถขอรับคำปรึกษาได้โดยตรง
※เสียค่าบริการโทรศัพท์เข้าเพื่อใช้บริการ
※บริการให้คำปรึกษาภายในเวลาทำการให้คำปรึกษาของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น
※บางส่วนไม่สามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์IPได้

DVการปรึกษาความรุนแรงในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด+(พลัส)
【TEL:0120-279-889(ซึนางุ ฮะยะคุ)】(โฮมเพจ สำนักงานคณะรัฐมนตรี )

สามารถปรึกษาได้ผ่านSNS(รับเรื่องตั้งแต่เวลา12:00-22:00 และรองรับการภาษาต่างประเทศ10 ภาษา ) อีเมล์(รับเร่องตลอด24ชม.) นอกเหนือจากการติตต่อผ่านโทรศัพท์ ระบบให้บริการ24ชม.

⑥เมื่อต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่นรู้สึกว่าลำบากในการมีชีวิต

โยริโซอิ ฮอตไลน์
【TEL:0120-279-338】(เว็บไซต์ โยริโซอิ ฮอตไลน์)

ค้นหาวิธีการที่สามารถแก้ไขปัญหาไปด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหน
(ตัวอย่างการปรึกษา)
・ผู้ที่ต้องการปรึกษาเช่นการกระทำรุนแรง ความรุนแรงในครอบครัวและคนใกล้ชิดDV และผู้ที่ต้องการให้รับฟังปัญหาและเรื่องกลุ้มใจในการใช้ชีวิต
・ผู้ที่ต้องการขอรับคำปรึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ

เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลให้ความช่วยเหลือ(โฮมเพจกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ )

ผู้ที่มีปัญหากลุ้มใจและผู้ที่อยากได้รับการดูแลคุ้มครองต่างก๋ สามารถขอเข้ารับคำปรึกษาปัญหาเดือดร้อนต่างๆได้
ตอนทีไม่รู้ว่าจะปรึกษาที่ไหนดี สามารถค้นหาช่อทางการให้บริการปรึกษาได้แยกตามปัญหา วิธีการ ภูมิภาค

บริการให้คำปรึกษาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นต้น(โฮมเพจกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)

ทุกคนสามารถขอคำปรึกษาในเรื่องกลุ้มใจอย่าง "รู้สึกความยากที่จะดำรงชีวิต" ได้ทุกเพศทุกวัยผ่าน SNS อย่างไลน์ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ

มีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับท่าน

โดยการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้
จากในจำนวนช่องทางการให้บริการหรือระบบการให้ความช่วยเหลือประมาณ 150 รายการ
สามารถค้นหาบริการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะกับสถานการณ์ของท่านได้ผ่านทางแชทบอท

ค้นหาช่องทางการให้
บริการและระบบความช่วยเหลือ